Firma prowadzi działalność w zakresie kompleksowej ochrony przeciwpożarowej firm i odbiorców indywidualnych.

Oferujemy:

 • przeglądy, konserwacja i legalizacja podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń gaśniczych.
 • badania parametrów hydraulicznych, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.
 • doradztwo ppoż.
 • wyposażenie w nowy sprzęt ( gaśnice, hydranty, oznakowania ewakuacyjne ppoż i bezpieczeństwa, instrukcje itp.)
 • opracowanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 • szkolenia, instruktaże wraz z pokazami praktycznego użycia sprzętu ppoż.
 • plany ewakuacji.
 • współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego w zakresie okresowych badań wytrzymałości na ciśnienie węży hydrantowych.
 • plany i instrukcje przeciwpożarowe.
 • napełnianie sprężonym powietrzem do 300 BAR.
 • napełnianie butli tlenem technicznym i medycznym.
 • posiadamy serwis 24-godziny na dobę.

W ciągłej sprzedaży sprzedajemy:

 • gaśnice
 • węże hydrantowe
 • prądownice
 • szafki na gaśnice
 • znaki ewakuacyjne
 • instrukcje
 • butle na dwutlenek węgla

Zajmujemy się przeglądami ,konserwacją naprawą i sprzedażą gaśnic, prowadzimy przeglądy i badania hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z ich opracowaniem, opracowujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, przeprowadzamy szkolenia z zakresu ochrony bhp i p.poż, przeprowadzamy etatyzacje w firmach i rozmieszczenie sprzętu, sprzedajemy znaki ewakuacyjne z zakresu p.poż i ochrony bhp, posiadamy własny transport, prowadzimy serwis 24-godziny na dobę

Ponadto Prowadzimy sprzedaż gazów technicznych:

 • propan butan
 • tlen
 • acetylen
 • azot
 • dwutlenek węgla
 • mieszanki techniczne
 • prowadzimy napełnianie butli sprężonym powietrzem