GAŚNICE I AGREGATY 

Agregaty proszkowe 25 i 50kg
Gaśnice proszkowe GP 
Gaśnice pianowe GP
Gaśnice płynowe
Gaśnice śniegowe 
Urządzenia gaśnicze śniegowe

WĘŻE

Węże hydrantowe płasko składane i półsztywne
Węże gaśnicze
Węże 52
Węże 75
Węże 110
prądownice

HYDRANTY

Hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym
Hydranty wewnętrzne 52 
Skrzynki ochronne zaworu suchego lub nawodnionego pionu

ŁĄCZNIKI POŻAROWE I ARMATURA P. POŻ 

Łączniki ssawno-tłoczne
Łączniki ssawne

TABLICZKI

Znaki Ewakuacyjne
Znaki Ochrony Przeciwpożarowej
Instrukcje przeciwpożarowe
Oznaczenie Urządzeń Przeciwpożarowych
Ochrona i higiena pracy – znaki zakazu
Ochrona i higiena pracy – znaki ostrzegawcze
Tablice urządzeń elektrycznych – znaki ostrzegawcze
Tablice urządzeń elektrycznych – znaki zakazu
Tablice urządzeń elektrycznych – znaki informacyjne
Oznakowanie substancji chemicznych

 

KONSERWACJE I NAPRAWA GAŚNIC